Hệ thống phóng loạt "hỏa tiễn" hạng nặng của Nga, chuyên diệt xe bọc thép, hệ thống tên lửa địch

Hệ thống sử dụng tên lửa 9M55K dài 7,5m và nặng hơn 800kg. Nó được trang bị đầu đạn chứa 72 quả đạn con HE-FRAG (sức nổ phân mảnh cao).
Trung Nguyên (Army-technology)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN