Cuộc sống của Ốc Thanh Vân ở Úc

Sau khi sang Úc định cư, Ốc Thanh Vân tích cực đi diễn, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.
Minh Đăng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN