Cho cá vào chảo chiên với dầu lạnh hay nóng để không bị dính chảo?

Cá chiên chấm mắm rất ngon ít người biết cách chiên để không bị bắn dầu hoặc da cá không bị dính vào chảo.
Phương Hằng (Theo Aboluowang)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN