Anh hùng phải tỉnh táo trước ải mỹ nhân

Thường thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng đôi lúc cũng phải tỉnh táo để đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Truyện Cổ Remix

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN