XNK Petrolimex phải nộp hơn 5 tỷ đồng tiền thuế

Thuế giá trị gia tăng phải nộp của PIT là 486 triệu đồng, còn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tới 4,77 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế PIT phải nộp là 5.25 tỷ đồng.
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (HoSE: PIT) cho biết đã nhận được thông báo của Cục thuế tỉnh Bình Dương về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo đó, thuế giá trị gia tăng phải nộp của PIT là 486 triệu đồng, còn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tới 4,77 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế PIT phải nộp là 5.25 tỷ đồng.
Đây là số tiền thuế từ chuyển nhượng bất động sản, trong đó giá chưa thuế giá trị gia tăng là 28,87 tỷ đồng.
Thời hạn PIT phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày 29/1/2019. Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt theo mức 0,03% số tiền chậm nộp/ngày. 
Về tình hình kinh doanh, năm 2020 PIT ghi nhận hơn 551 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần phân nửa so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 1,85 tỷ đồng, lao dốc 72% so năm trước.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN