Hơn 650 tỷ tồn kho của Ngũ Kim Fortress đang ở đâu?

CTCP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam (FTV) đã công bố BCTC kiểm toán năm 2022 với khoản lỗ ròng gần 24 tỷ đồng sau thời gian dài trì hoãn.
 
Doanh thu năm 2022 đạt 648 tỷ đồng, không thay đổi so với BCTC tự lập và giảm 11% so với năm 2021. Công ty giải trình doanh thu giảm do tình hình kinh tế thế giới đang trên đà suy giảm, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu giảm.
Do giá nguyên vật liệu thấp hơn, kéo giảm giá vốn hàng bán, lãi gộp của Công ty đạt 109 tỷ đồng (chuyển từ lỗ 55 tỷ đồng trên BCTC tự lập), hơn gấp đôi năm 2021. Biên lãi gộp năm 2022 là 16,6% và năm 2021 là 6,7%.
Về chi phí, đáng chú ý là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, do trích lập dự phòng khoản phải thu của khách hàng Formosa Đài Loan hơn 25 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng đáng kể, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng.
Sau kiểm toán, lỗ sau thuế của Công ty gần 24 tỷ đồng, tức giảm lỗ hơn 129 tỷ đồng so với mức lỗ 153 tỷ đồng trên BCTC tự lập.
Hon 650 ty ton kho cua Ngu Kim Fortress dang o dau?
 Hàng tồn kho bị bốc hơi, kiểm toán viên từ chối đưa ý kiến với Ngũ Kim Fortress.
Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến vì bốc hơi 650 tỷ đồng hàng tồn kho
Báo cáo tài chính của FTV bị kiểm toán lại từ chối đưa ra ý kiến vì một số các nguyên nhân, trong đó nổi bật lên là vấn đề "bốc hơi" hơn 650,39 tỷ đồng hàng tồn kho chưa rõ nguyên nhân.
Theo ý kiến của kiểm toán, Ban TGĐ của Công ty đã ghi nhận khoản chênh lệch thiếu thuần khi thực hiện kiểm kê hàng tồn kho với giá trị là 650,39 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến ngày lập BC kiểm toán, Công ty chưa xác định được nguyên nhân, thời điểm cũng như ảnh hưởng của các nghĩa vụ liên quan do thiếu hụt hàng tồn kho nêu trên.
Dựa trên những thông tin hiện có, kiểm toán cho biết, họ không thể xác định hoặc kiểm tra bằng các thủ tục thay thế với số dư tài khoản hàng tồn kho cũng như số dư và khả năng thu hồi của số dư tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên BCTC hợp nhất ngày 31/12/2022 với số tiền lần lượt là 283,13 tỷ đồng và 650,39 tỷ đồng cũng như các điều chỉnh, nếu có, đối với số dư hàng tồn kho của các năm trước.
Ngoài ra, một số hàng tồn kho bị khách hàng huỷ đơn đặt hàng trong năm 2022 và chưa có phương án tiêu thụ thay thế với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022 cũng chưa được trích lập dự phòng.
Bên cạnh đó, công ty đã phát sinh khoản lỗ thuần trên BCTC hợp nhất năm 2022 và 2021 lần lượt là 23,8 tỷ đồng và 33 tỷ đồng. Nếu số dư tài sản thiếu chờ xử lý tại ngày 31/12/2022 với giá trị 650,39 tỷ đồng như được trình bày ở trên không thể thu hồi được thì tài sản ngắn hạn của công ty sẽ giảm một khoản tương ứng và Nợ ngắn hạn sẽ vượt Tổng TS ngắn hạn một khoản là 197,5 tỷ đồng; lỗ luỹ kế là 357,5 tỷ đồng.
Kiểm toán không thu thập được cam kết về hỗ trợ tài chính cho công ty từ các cổ đông lớn, do đó, không thể xác định được tính hợp lý của việc sử dụng giả định hoạt động liên tục khi lập BCTC này.
Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu trên, kiểm toán không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán và do đó từ chối đưa ra ý kiến.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN