Vinaruco báo lãi 9 tháng đạt 11 tỷ đồng, tăng 29%

Vinaruco ghi nhận lãi giảm 10% trong quý 3 về mức 3,5 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 3/2020, CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Vinaruco, VRG) ghi nhận doanh thu đạt gần 5 tỷ đồng, tăng 17% so quý 3/2019. Doanh thu tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng) ghi nhận gần 3,8 tỷ đồng, giảm đến 22%.  

Vinaruco không ghi nhận chi phí bán hàng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 2,2 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ. Chi phí tài chính trong kỳ không đáng kể.

Khấu trừ thuế, Công ty báo lãi sau thuế đạt hơn 3,5 tỷ đồng, giảm 10% so cùng kỳ.

Vinaruco bao lai 9 thang dat 11 ty dong, tang 29%
 

Tuy vậy lũy kế 9 tháng, Vinaruco ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu tăng 70% lên 17 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 29% lên 11 tỷ đồng.

Được biết, Vinaruco đề ra chỉ tiêu doanh thu đạt 77 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 32 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày cuối quý 3/2020, tổng tài sản của Công ty là 668 tỷ đồng, giảm nhẹ so hồi đầu năm. Tổng nợ của Vinaruco chiếm 392 tỷ đồng, tăng 2%. Tuy vậy, Công ty không ghi nhận các khoản vay nợ tài chính ngắn và dài hạn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN