VHG lỗ lũy kế hơn 1.300 tỷ và bị cưỡng chế nợ thuế khiến kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021 của CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (UPCoM: VHG) ghi nhận thua lỗ tới hơn 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ nhẹ hơn 3 tỷ đồng.
Theo giải trình của VHG, do trong năm công ty chưa có doanh thu, đồng thời vẫn phát sinh hàng loạt chi phí.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2021, VHG đã thực hiện thoái 9.6 triệu cổ phần tại công ty con là CTCO Công nghiệp Cao su Quảng Nam nên lỗ 82 tỷ và thực hiện hoàn nhập dự phòng đối với khoản đầu tư vào Công ty con sau khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần, số hoàn nhập là 55.5 tỷ đồng.
Đồng thời, VHG trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào công ty liên kết là CTCP Sản xuất Ứng dụng Công nghệ Cao Thái Sơn là 3.8 tỷ đồng và trích lập dự phòng thêm khoản đầu tư vào CTCP Công nghiệp Cao su Quảng Nam số tiền 1.9 tỷ đồng.
Ngoài ra, chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản công nợ lâu năm không có khả năng thu hồi với số tiền là 465 triệu đồng.
VHG lo luy ke hon 1.300 ty va bi cuong che no thue khien kiem toan nghi ngo kha nang hoat dong lien tuc
 
Tại báo cáo này, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, VHG đã lỗ luỹ kế tới 1.343 tỷ đồng, chiếm tới 98,5% vốn điều lệ.
Ngoài ra, tại ngày 30/6/2021, VHG có khoản nợ quá hạn tiền thuế phải nộp hơn 10,7 tỷ đồng và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp phong toả các tài khoản của VHG mở tại ngân hàng.
Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của VHG.
Trên thị trường, cổ phiếu VHG hiện chỉ còn quanh mức giá 2.900 đồng/cp, tương ứng vốn hoá vỏn vẹn 435 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN