Văn Phú chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty Dược Trường Minh

Văn Phú sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn tại một công ty nông nghiệp.
HĐQT CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ tại Công ty TNHH Dược Trường Minh thuộc sở hữu của Văn Phú - Invest.
Theo Báo cáo tài chính quý 3, tại ngày 30/9, Trường Minh là công ty con do Văn Phú - Invest sở hữu 100% vốn. Trường Minh được thành lập vào tháng 12/2018 với vốn điều lệ 35,5 tỷ đồng, chuyên về lĩnh vực nhân giống và chăm sóc cây giống.
Tổng Giám đốc của công ty là ông Ngô Đức Long, thành viên HĐQT của Văn Phú - Invest.
Van Phu chuyen nhuong 100% von tai Cong ty Duoc Truong Minh
 
Ngoài ra, VPI cũng đã thông qua chủ trương bảo lãnh cho công ty con là CTCP Đầu tư Văn Phú số 2 liên quan đến các nghĩa vụ đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2020.
Trong 9 tháng 2020, VPI ghi nhận 925 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 96 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 127% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch, Công ty thực hiện được 46% chỉ tiêu doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của VPI đang ở mức 9.819 tỷ đồng, tập trung vào khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, chiếm tổng 62% cơ cấu tổng tài sản. VPI đang có 6.827 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó 3.659 tỷ đồng là nợ đi vay.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN