Tisco chỉ lãi 10 tỷ đồng quý 3, giảm đến 85% so với quý trước

CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco, TIS) ghi lãi quý 3 gần 10 tỷ đồng, con số khá khiêm tốn so với lợi nhuận khủng đạt được trong quý 2 vừa qua.
Doanh thu quý 3 của Tisco đạt hơn 3.084 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi giá vốn, Tisco báo lãi gộp tăng 72% lên 186 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận hơn 2,4 tỷ đồng trong khi đó chi phí tài chính của Tisco lại chiếm hơn 69 tỷ đồng do đó hoạt động tài chính lỗ gần 67 tỷ đồng.
Trừ đi các khoản chi phí và thuế, Tisco báo lãi sau thuế quý 3 lên gần 10 tỷ đồng, gấp 24 lần so cùng kỳ, tuy vậy con số này ghi nhận giảm đến 85% so với quý 2 vừa qua.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Tisco lần lượt đạt 9.634 tỷ đồng và 113 tỷ đồng, tương ứng tăng 37% và gấp đến 7 lần so với cùng kỳ năm 2020.
Tisco chi lai 10 ty dong quy 3, giam den 85% so voi quy truoc
 TIS lãi trong quý 3 đạt 10 tỷ đồng.
Theo kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ thường niên của Tisco thông qua, tổng doanh thu năm 2021 kỳ vọng đạt 12.989 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 48,89 tỷ đồng. Như vậy lợi nhuận lũy kế 9 tháng năm 2021 của doanh nghiệp này vượt kế hoạch 195%.
Tổng tài sản của Tisco tại ngày 30/9 ghi nhận tăng 7,6% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 10.069 tỷ đồng. Trong đó tiền và tương đương tiền tăng gấp hơn 3 lần lên 422 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 24% lên 1.555 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng nợ vay giảm hơn 6,6% so với thời điểm đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn giảm gần 4,5% còn 2.456 tỷ đồng, vay dài hạn giảm 9% còn 1.804 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN