Vợ Phó Tổng Giám đốc Sacombank cùng loạt cá nhân bị phạt về chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt loạt cá nhân với vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
 
Bà Võ Thị Mỹ Lệ bị phạt tiền 10 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.
Ngày 31/5/2021, bà Võ Thị Mỹ Lệ là người có liên quan của ông Võ Anh Nhuệ - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, STB) bán 6.900 cổ phiếu STB, tương ứng 69 triệu đồng. Thời gian này không đúng theo thông báo giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đã công bố (từ ngày 3-25/6/2021).
Bà Đỗ Thị Phương bị phạt tiền 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Ngày 25/4/2019, Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh nhận được thông báo đăng ký giao dịch của bà Đỗ Thị Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Landmark Holding (LMH). Theo đó, bà Phương được giao dịch từ ngày 3/5/2019, tuy nhiên, vào ngày 2/5/2019, bà Phương đã bán 105.000 cổ phiếu LMH.
Vo Pho Tong Giam doc Sacombank cung loat ca nhan bi phat ve chung khoan
 
Bà Hoàng Thị Bản bị phạt tiền 5 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Ngày 18/2/2021, bà Hoàng Thị Bản là người có liên quan của bà Lê Thị Lan - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CRE) bán 7.400 cổ phiếu CRE, tương ứng 74 triệu đồng nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Ông Trần Văn Đà bị phạt tiền 5 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin. Từ ngày 8/3/2021 đến ngày 19/3/2021, ông Trần Văn Đà là người có liên quan của ông Lê Văn Tài - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB) bán 20.000 cổ phiếu HUB, tương ứng 200 triệu đồng. Thời gian này không đúng theo thông báo giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đã công bố (từ ngày 23/3-22/4/2021).
Ông Nguyễn Bá Lưu bị phạt tiền 10 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Từ ngày 4-14/1/2021, ông Nguyễn Bá Lưu là người có liên quan của ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) đã mua 26.900 cổ phiếu HDC, tương ứng 269 triệu đồng nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.
Ông Lê Phương Châm Phạt bị phạt tiền 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ông Lê Phương Châm là Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (SUM) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu SUM từ ngày 9/6-7/7/2020 (đã thực hiện giao dịch mua 0 cổ phiếu). Ngày 14/7/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Phương Châm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN