Thấy gì từ động thái mới của VRE sau khi VIC thoái vốn?

VCSC đang cân nhắc xem xét lại kỳ vọng trước đây về việc thoái vốn của VIC và sự xuất hiện của các cổ đông mới tại VRE sẽ giúp cải thiện tâm lý thị trường đối với cổ phiếu VRE từ mức thấp hiện tại.
Ngày 27/6, HĐQT CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) đã thông qua việc hai công ty con do VRE sở hữu 100% là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail và Công ty TNHH Vincom Retail Landmark 81 được sử dụng tài sản thuộc sở hữu của công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ của các bên liên quan của VRE.
Được biết, VRE sẽ ký hợp đồng với Vingroup (VIC)/Vinhome (VHM), trong đó VRE sẽ cho VIC/VHM mượn tài sản hữu hình, VIC/VHM sẽ sử dụng tài sản này làm tài sản đảm bảo (TSĐB) để tăng hạn mức tín dụng nhằm mục đích phát triển các dự án bất động sản trong tương lai. Đồng thời VIC/VHM có trách nhiệm hoàn trả các khoản vay cho ngân hàng. Ngoài ra, VRE sẽ nhận được thu nhập phí từ việc cho mượn tài sản.
Lý do sử dụng tài sản của VRE là vì VIC/VHM muốn gia tăng hạn mức tín dụng để tài trợ cho các dự án bất dộng sản quy mô lớn trong tương lai (ví dụ như Hạ Long Xanh), trong đó phía ngân hàng yêu cầu dùng tài sản hữu hình làm TSĐB.
Thay gi tu dong thai moi cua VRE sau khi VIC thoai von?
 
Theo nhận định của Chứng khoán Vietcap (VCSC), công bố thông tin về giao dịch với các bên liên quan với VIC/VHM này là mới, bên cạnh 2 loại giao dịch bên liên quan hiện tại là cho vay đối với các bên liên quan và đặt cọc cho việc phát triển dự án.
Trong cuộc họp nhà đầu tư vào tháng 4/2024 của VRE, ban lãnh đạo cho biết sẽ thu hồi tất cả các khoản vay cho các bên liên quan vào cuối tháng 9/2024, trong khi số dư tiền đặt cọc hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể sẽ không giảm trong tương lai để đảm bảo VRE có quyền tiếp cận quỹ đất trong kế hoạch phát triển và nhận tài sản theo giá trị sổ sách.
VCSC cho rằng CBTT này về giao dịch với các bên liên quan với VHM/VIC có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường đối với cổ phiếu VRE nhưng mức độ ảnh hưởng sẽ không quá tệ hơn nữa so với mức hiện tại vốn đã ở mức thấp do đã và đang bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về giao dịch với các bên liên quan trong thời gian qua.
Tuy nhiên, VCSC đang cân nhắc xem xét lại kỳ vọng trước đây về việc thoái vốn của VIC và sự xuất hiện của các cổ đông mới tại VRE sẽ giúp cải thiện tâm lý thị trường đối với cổ phiếu VRE từ mức thấp hiện tại.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN