TDH muốn thoái toàn bộ hơn 22% vốn tại Chứng khoán Sen Vàng

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) vừa công bố Nghị quyết thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết.
 
Cụ thể, Phát triển Nhà Thủ Đức sẽ chuyển nhượng toàn bộ gần 3,04 triệu cổ phiếu GLS của CTCP Chứng khoán Sen Vàng, tương ứng 22,49% vốn. Thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày thông qua chủ trương.
Giá chuyển nhượng không thấp hơn 5.000 đồng/cp. Tính theo mức giá này, dự kiến Phát triển Nhà Thủ Đức sẽ thu về khoảng 15,2 tỷ đồng.
Theo BCTC hợp nhất tính tới 31/3, công ty đang ghi nhận khoản đầu tư 11,7 tỷ đồng vào Chứng khoán Sen Vàng, tương ứng 3.849 đồng/cp.
Như vậy, nếu thương vụ này thành công, Nhà Thủ Đức sẽ có lãi 3,5 tỷ đồng. 
TDH muon thoai toan bo hon 22% von tai Chung khoan Sen Vang
 
Tại Nhà Thủ Đức, cổ phiếu TDH đã bị HoSE đưa vào diện cảnh báo kể từ 28/5/2021. Lý do đến từ việc công ty ghi nhận lỗ ròng năm 2020 hơn 363 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 31/12/2020 là 143 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong quý 1, doanh thu thuần của TDH giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 320 tỷ đồng. Giá vốn giảm đến 59% nên lợi nhuận gộp hơn 96 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.
Doanh thu trong kỳ cũng giảm mạnh 84% về còn hơn 694 triệu đồng, chi phí lãi vay cũng giảm nhẹ 2%. Chi phí bán hàng giảm mạnh 54% về còn 10 tỷ đồng, ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% lên 20 tỷ đồng.
Sau cùng, TDH ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là hơn 455 triệu đồng. Theo đó, lỗ luỹ kế tính đến 31/3 là 166 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN