Chứng khoán ngày 15/6: Cổ phiếu nào nên chú ý?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 15/6.

Khuyến nghị mua SCS với giá mục tiêu 165.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Hàng hóa Dịch vụ Sài Gòn (SCS) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên tại TP. HCM vào ngày 8/6.

Do xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại TP. HCM, chỉ có một số lượng hạn chế cổ đông trực tiếp tham dự. Tổng cộng có 17 cổ đông đã tham dự và uỷ quyền tham dự – đại diện cho khoảng 68% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của SCS (bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi) - đủ điều kiện để Đại hội cổ đông được tổ chức.

Ban lãnh đạo đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 là 780 tỷ đồng (+8% YoY) và LNTT là 550 tỷ đồng (+8,1% YoY), tương ứng lần lượt với 96% và 88% dự báo cả năm. VCSC tin rằng kế hoạch năm 2021 của SCS là thận trọng vì công ty đã luôn vượt kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

Cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt là 8.000 đồng/CP cho năm 2020 (tương ứng lợi suất cổ tức là 6,1%), cao hơn dự báo là 7.000 đồng/CP. SCS đã trả cổ tức tạm ứng năm 2020 bằng tiền mặt là 3.000 đồng/CP vào cuối năm 2020; phần còn lại 5.000 đồng/CP sẽ được thanh toán sau ĐHCĐ (thời điểm cụ thể sẽ được công bố sau).

Cổ đông đã thông qua mức cổ tức 36% mệnh giá cho năm tài chính 2021, mà VCSC dự kiến sẽ được chia bằng tiền mặt (tương ứng 3.600 đồng/CP). VCSC lưu ý rằng SCS thường đặt kế hoạch chia cổ tức thận trọng và thường trả cổ tức cao hơn kế hoạch.

Phân bổ cho quỹ khen thưởng phúc lợi (B&WF) và quỹ HĐQT cho năm 2020 lần lượt là 5% và 2% LNST sau lợi ích CĐTS năm 2020. Tỷ lệ phân bổ quỹ B&WF là phù hợp với kỳ vọng hiện tại; trong khi đó, giả định không phân bổ quỹ cho HĐQT vào năm 2020.

Cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Xuân Cảnh làm Thành viên HĐQT mới thay cho ông Phạm Bích Vượng đã nghỉ hưu. Cả 2 đều là đại diện cho cổ đông Công ty TNHH Sửa chữa Máy bay A41 của SCS.

Chung khoan ngay 15/6: Co phieu nao nen chu y?
Chú ý cổ phiếu nào phiên 15/6? 

Chương trình ESOP dựa theo hiệu quả hoạt động đã được phê duyệt cho giai đoạn 2022- 2024. Nhìn chung, giá và điều kiện phát hành tương tự như chương trình ESOP trước đây cho giai đoạn 2019-2021; tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu ESOP được đề xuất thấp hơn 24% so với phương án trước đó.

Ngoài ra, do SCS vượt kế hoạch LNTT năm 2020 là 11%, các cổ đông đã thông qua việc phân bổ tiền thưởng cho các nhân viên chủ chốt (ngoài quỹ B&WF và HĐQT) 9,2 tỷ đồng, tương đương 20% LNTT vượt kết hoạch (LNTT thực tế trừ LNTT kế hoạch) của năm 2020.

VCSC khuyến nghị mua SCS với giá mục tiêu 165.600 đồng/cp, tương ứng với mức sinh lời 32,8% so với giá kết phiên 9/6.

Mở vị thế mua FRT quanh ngưỡng 27.000 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): FRT đang hình thành nhịp hồi phục sau khi tích lũy ngắn hạn tại vùng đáy 24.0. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên trong phiên giao dịch gần nhất, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng hồi phục ngắn hạn. Đường giá cổ phiếu cũng đang tiến tới dỉa mây Ichiomku cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn sắp hình thành.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế quanh ngưỡng giá 27.0 và chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng 32.0. Cắt lỗ nếu mất ngưỡng hỗ trợ 25.0.

Khuyến nghị khả quan TPB với giá mục tiêu 41.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tăng giá mục tiêu thêm 34,6% lên 41.600 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho TPB.

Mức tăng giá mục tiêu là do định giá cao hơn được tạo ra theo phương pháp thu nhập thặng dư dựa trên mức tăng trung bình 19,8% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2025 và P/B mục tiêu của chúng tôi tăng lên 1,65 lần từ 1,55 lần.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2025 cao hơn được củng cố bởi mức tăng trung bình 8,6% trong dư nợ tín dụng so với dự báo trước đó dựa trên cập nhật mô hình tăng vốn của chúng tôi trong năm 2021.

Mức tăng này cũng được thúc đẩy bởi mức giảm tổng cộng 13,4% và 27,6% trong chi phí dự phòng và chi phí HĐKD (OPEX).

ROE và ROA dự báo năm 2021 lần lượt là 21,4% và 2,00% so với mức trung vị của các công ty cùng ngành là 19,5% và 1,58%. Do đó, VCSC cho rằng định giá của TPB là hấp dẫn với P/B năm 2021 là 1,66 lần so với mức trung vị của các ngân hàng khác củng quy mô.

Rủi ro: Rủi ro cạnh tranh có thể kìm hãm tăng trưởng của tỷ lệ CASA ngày càng tăng; Dịch COVID-19 kéo dài có thể (1) yêu cầu các biện pháp hỗ trợ tiếp tục cho khách hàng làm giảm tỷ lệ NIM và (2) dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến.

Việc không hoàn thành kế hoạch tăng vốn đang thực hiện sẽ ảnh hưởng đến giả định tăng trưởng tín dụng của chúng tôi trong giai đoạn dự báo.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN