SMC sạch nợ trái phiếu nhờ dòng tiền bán tài sản

Liên tục bán tài sản để trang trải kinh doanh, SMC lại ưu tiên chi hơn 200 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, giảm nợ về 0.
CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) vừa cho biết ngày 2/2 đã mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng trái phiếu mã SMCH2124001, giảm dư nợ trái phiếu này về 0 đồng.
Cụ thể, mã trái phiếu SMCH2124001 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với khối lượng phát hành là 200 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu phát hành là 200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 2/8/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 2/8/2024. Lãi suất cố định của lô trái phiếu này là 8,2%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.
SMC sach no trai phieu nho dong tien ban tai san
 
Theo công bố phát hành, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu SMCH2124001 tại thời điểm phát hành là 9,1 triệu cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim thuộc sở hữu của SMC và cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC thuộc sở hữu của bên thứ 3 (cổ đông của CTCP Đầu tư Thương mại SMC) với số lượng đáp ứng tỷ lệ LTV tối thiểu 60%.
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sau khi trừ đi chi phí liên quan đến đợt chào bán sẽ được SMC sử dụng nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Sau khi giao dịch thành công, mã trái phiếu SMCH2124001 không ghi nhận trái phiếu nào đang lưu hành.
Về kết quả kinh doanh năm 2023, SMC ghi nhận doanh thu đạt 13.788 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 121,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 45% và tăng 3% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp này ghi nhận lỗ trước thuế 913,2 tỷ đồng, lỗ sau thuế 919,3 tỷ đồng. Năm 2022, SMC cũng lỗ trước thuế 590 tỷ đồng và lỗ sau thuế 651 tỷ đồng.
Tính đến hết năm 2023, tổng nguồn vốn của SMC ở mức 5.288,7 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ phải trả chiếm 87%, ghi nhận ở mức 5.288,7 tỷ đồng. Dư nợ tài chính ở mức 3.014,3 tỷ đồng, giảm 16% so với số đầu năm. 
Bên cạnh đó, nợ xấu của SMC ở mức 1.283,6 tỷ đồng, trong đó, 98% là nợ xấu ngắn hạn đến từ các công ty bất động sản, cụ thể như: Cty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (440,8 tỷ đồng), Cty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (169,3 tỷ đồng)... Đến nay, SMC đã trích lập dự phòng hơn 570 tỷ đồng.
Do tình hình kinh doanh khó khăn, SMC liên tục rao bán tài sản trong thời gian gần đây để tái cấu trúc nợ. Gần đây nhất là việc đăng ký bán hết 13,1 triệu cp NKG của Thép Nam Kim, tương đương 4,98% vốn. Trước đó, công ty cũng quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại SMC Tân Tạo 2 và SMC Bình Dương.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN