SHS: Doanh thu giảm 5%, lãi sau thuế tăng gấp 3,4 lần

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố BCTC kiểm toán năm 2023 với tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.460,5 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch đề ra.
SHS: Doanh thu giam 5%, lai sau thue tang gap 3,4 lan

Cơ cấu tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  - Hà Nội giai đoạn 2019 - 2023

Theo đó, SHS ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 đạt 559,293 tỷ đồng, tăng 245% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do TTCKVN năm 2023 thuận lợi hơn so với năm 2022.
Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ hoạt động cho vay và phải thu đạt 547,158 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất; thu từ hoạt động môi giới ghi nhận 222,3 tỷ đồng, giảm 33,3%; hoạt động tư vấn tài chính giảm mạnh 80,6%, chỉ còn 16,28 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động của SHS cũng giảm 44,3% xuống còn 606,4 tỷ đồng, trong đó phần lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là 336,7 tỷ đồng, giảm mạnh 388,2 tỷ so với năm 2022. Chi phí tài chính giảm từ 163,3 tỷ đồng xuống 58,7 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý của SHS tăng 17,5% lên 115,5 tỷ đồng.
SHS đạt lợi nhuận trước thuế 684,1 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản thuế phí, lãi sau thuế năm 2023 là 559,2 tỷ đồng.
Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2023, SHS có doanh thu hoạt động 1,460 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với năm trước. Song, lãi sau thuế gấp gần 3.5 lần.
Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản công ty ở mức gần 11.457,2 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 11.385,4 tỷ đồng, phần lớn là các khoản đầu tư ngắn hạn 5.692 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với số tiền 4.833,3 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 1,194 tỷ đồng, giảm 18%.
Vốn chủ sở hữu của SHS tăng gần 8,8% so với năm 2022 lên 10,26 tỷ đồng, bao gồm 1.381 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Năm 2023, SHS đã tăng vốn điều lệ thành công từ trên 3.252 tỷ đồng lên trên 8.131 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải trả giảm 18% từ 1.464 tỷ xuống còn 1.194 tỷ đồng.
Cũng theo thông tin mới từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS) đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu SHS như đăng ký trước đó.
Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 12/3/2024 đến ngày 27/3/2024 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.
Sau giao dịch, ông Vinh thành công nâng tỷ lệ sở hữu tại SHS từ 0,92% lên 1,54% vốn điều lệ, tương đương nắm giữ gần 12,5 triệu cổ phiếu.
Chia sẻ về hành động này, chủ tịch Đỗ Quang Vinh nhận định rằng: "Đây là tỷ lệ không lớn, nhưng thể hiện sự tin tưởng của cá nhân tôi vào đường lối phát triển trong tương lai của SHS, cam kết đồng hành và hướng tới lợi ích cao nhất cho cổ đông. Hội đồng Quản trị SHS định hướng sẽ lấy SHS làm lá cờ đầu, sớm xây dựng một tập đoàn tài chính đầu tư hàng đầu Việt Nam mà trong đó SHS là trung tâm cốt lõi".
SHS: Doanh thu giam 5%, lai sau thue tang gap 3,4 lan-Hinh-2

Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT SHS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Trong báo cáo thường niên 2023, SHS chia sẻ kế hoạch lãi trước thuế năm 2024 đạt 1,035.3 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1,844.7 tỷ đồng, tăng gần 26%.
SHS cũng dự kiến sẽ đầu tư trụ sở mới, mở rộng mặt bằng văn phòng, xây dựng môi trường làm việc năng động, hiện đại, tiện nghi, phát huy được sự sáng tạo của cán bộ nhân viên đồng thời tái khẳng định tham vọng trở lại vị trí top đầu các công ty có thị phần môi giới lớn trên cả 2 sàn HSX và HNX.
Mới đây, doanh nghiệp đã thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 12/4, dự kiến sẽ tổ chức vào 15/5 theo cả hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN