SCG công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2022

CTCP Xây dựng SCG (SCG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu thuần 1.055 tỷ đồng.
Ngoài ra, các chi phí khác thay đổi không đáng kể. Kết quả, SCG báo lãi sau thuế 45,5 tỷ đồng
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của SCG lần lượt đạt 1.487 tỷ đồng và 64 tỷ đồng
Năm nay, Ban lãnh đạo SCG đặt mục tiêu đạt 4.200 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu năm và 34% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.
Tính đến cuối quý 2, tài sản của SCG đạt mức 5.990 tỷ đồng, tăng 23% so đầu năm. Doanh nghiệp đang đầu tư 230 tỷ đồng trái phiếu do mua lại từ CTCP Roman E&C (cùng cổ đông lớn).
Quý 2 là quý cuối mà cựu Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn điều hành doanh nghiệp trước khi từ nhiệm vào ngày 10/6. Để thay thế vị trí này HĐQT Xây dựng SCG (SCG) đã bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 4/7. Công ty cũng bổ sung ông Trường làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
Ông Đỗ Văn Trường, ông là một cử nhân công nghệ điện tử - viễn thông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT công ty từ tháng 4/2021 và là em trai của ông Đỗ Anh Tuấn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN