PVX lỗ thêm 25 tỷ đồng trong quý 1 nâng lỗ luỹ kế lên gần 4.000 tỷ đồng

Các chi phí tài chính, bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức cao khiến PVX lỗ ròng 25 tỷ đồng, ghi nhận là quý thứ 8 lỗ liên tiếp. 
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) ghi nhận doanh thu thuần trong quý 1 tăng 50% so với cùng kỳ năm trước lên 397 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong kỳ được cải thiện lên mức 12 tỷ đồng. 
Trong đó, mảng xây lắp vẫn đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu, đạt 373 tỷ đồng; các hoạt động cung cấp dịch vụ góp 21 tỷ đồng trong quý.
Trong kỳ các chi phí tài chính, bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức cao khiến PVX lỗ ròng 25 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 28 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ thứ 8 liên tiếp của doanh nghiệp.
PVX lo them 25 ty dong trong quy 1 nang lo luy ke len gan 4.000 ty dong
 
Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của PVX đạt 7.752 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho cuối kỳ 2.572 tỷ đồng, công ty cũng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 203 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn 2.690 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản phải thu khách hàng sau loại trừ công nợ nội bộ như công ty mẹ PVC (1.602 tỷ đồng), CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy DK (266 tỷ đồng), CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị DK (185 tỷ đồng),…
Nợ phải trả cuối kỳ 6.541 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn đạt 1.125 tỷ đồng, lỗ luỹ kế tính đến ngày 31/3 ở mức 3.982 tỷ đồng.
Vừa mới đây, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) đã có quyết định về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PXT của Công ty từ ngày 28/5.
Nguyên nhân cổ phiếu PXT bị hủy niêm yết là do Công ty đã thua lỗ trong 3 năm liên tục từ 2018-2020 khi xét cả ý kiến ngoại trừ của kiểm toán năm 2018 nên theo quy định, cổ phiếu của Công ty buộc phải bị hủy niêm yết.
Trước khi có quyết định ngày hủy niêm yết cụ thể, HoSE đã có thông báo về sự việc này từ ngày 15/4.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN