Vì sao PV Power lãi thêm 230 tỷ đồng sau kiểm toán?

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) công bố BCTC kiểm toán năm 2022 với lợi nhuận gia tăng thêm gần 10%.
BCTC kiểm toán cho thấy, doanh thu trong năm ngoái điều chỉnh giảm hơn 10 tỷ đồng, bên cạnh đó tổng chi phí điều chỉnh giảm hơn 255 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận trước thuế điều chỉnh tăng thêm 245 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng thêm 230 tỷ đồng sau kiểm toán, tương ứng tăng 10%. 
PV Power cho biết nguyên nhân có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán là do thay đổi về lợi nhuận của CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2). Trước đó CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 công bố đính chính báo cáo tài chính quý 4/2022 với điều chỉnh lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán tăng gấp 27 lần lên 160 tỷ đồng nhờ giảm trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
Vi sao PV Power lai them 230 ty dong sau kiem toan?
Lợi nhuận POW tăng thêm 10% sau kiểm toán.
So với năm 2021, doanh thu thuần năm 2022 đạt 28.224 tỷ đồng, tăng 15%. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp đạt 3.726 tỷ đồng.
Đáng chú ý chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh gấp 6,6 lần cùng kỳ lên mức 867 tỷ đồng. Ngoài ra thu nhập khác ghi dương 44 tỷ đồng trong khi năm 2021 ghi âm 112 tỷ đồng.
Những yếu tố trên dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn 2.809 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.553 tỷ đồng, tăng 24% so với số lãi năm 2021.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN