VKC có nguy cơ bị huỷ niêm yết, nhận loạt ý kiến nghi ngờ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc cổ phiếu VKC của CTCP VKC Holdings có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.  
HNX cho biết VKC có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định do Công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp và tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022 của Công ty.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VKC theo quy định. 
Theo BCTC kiểm toán năm 2022, VKC lỗ ròng hơn 239 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi hơn 2,3 tỷ đồng. Tổng số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là hơn 215 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 200 tỷ đồng.
VKC giải trình, năm 2022, Công ty gặp rất nhiều biến cố. Số lỗ này chủ yếu do chi phí xử lý hàng tồn kho kiểm kê thiếu không rõ nguyên nhân, chi phí lãi vay và lãi trái phiếu, chi phí xử lý tài sản cố định không được hình thành và chi phí dự phòng phải thu khó đòi. Trong khi đó, doanh thu giảm mạnh do thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh và suy thoái kinh tế toàn cầu.
VKC co nguy co bi huy niem yet, nhan loat y kien nghi ngo
 VKC Holdings đứng trước khả năng bị huỷ niêm yết.
Kiểm toán đưa ra hàng loạt nghi ngờ
Theo báo cáo kiểm toán 2022, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến chủ yếu do không nhận được thư xác nhận công nợ bằng hình thức đáp trực tiếp từ các tổ chức và cá nhân liên quan và nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục khi tổng nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản ngắn hạn.
Cụ thể, Công ty đã trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu quá hạn là hơn 68,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán không thu thập được các bằng chứng liên quan đến số tiền trích lập dự phòng này.
Đồng thời, kiểm toán cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để kết luận việc trích lập dự phòng của Công ty có đầy đủ theo nguyên tắc “thận trọng” quy định tại chuẩn mực kế toán hay không.
VKC không xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư với số tiền 36 tỷ đồng. Kiểm toán cũng không đánh giá liệu có cần thiết để trích lập dự phòng các khoản đầu tư này hay không.
Trong khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, mô tả dòng tiền chi ra từ đợt phát hành trái phiếu đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 nhưng không đúng theo bản công bố thông tin (mua lại toàn bộ vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Việt Nam) với số tiền 80,8 tỷ đồng. Kiểm toán xác định các khoản chi không đúng mục đích với số tiền gần 35 tỷ đồng.
Đồng thời, tại mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, mô tả CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) sử dụng tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên khu đất tọa lạc tại Thị trấn Núi Sập, tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, để đảm bảo khoản phát hành trái phiếu cho Công ty. Kiểm toán nhận định tài sản này chưa được thực hiện ký 3 bên giữa AGM và tổ chức với tư cách là bên nhận đảm bảo.
Ngoài ra, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của VKC khi cuối tháng 12/2022, khoản lỗ thuần lũy kế của Công ty gần 217 tỷ đồng, các khoản nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản ngắn hạn với số tiền gần 116 tỷ đồng. Công ty cũng có một số khoản vay nợ ngắn hạn và nợ tiền lãi vay, trái phiếu đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính hơn 178 tỷ.
Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty”, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN