Lợi nhuận ròng năm 2022 của PET được dự báo tăng lên 340 tỷ đồng

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo doanh thu thuần năm 2022 của PET sẽ tăng trưởng vững chắc 19,2% lên 20,8 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 32,6% lên 340 tỷ đồng.
 
Gần đây, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2022 tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.490 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 4,3% lên 24 tỷ đồng.
Doanh thu thuần 4 tháng đầu năm 2022 của PET tăng 17,5% so với cùng kỳ lên 6.308 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 29,8% lên 135 tỷ đồng. Với kết quả này, PET đã lần lượt hoàn thành 30,2%/ 31,8% dự báo doanh thu thuần/lợi nhuận trước thuế năm 2022 của BVSC.
Loi nhuan rong nam 2022 cua PET duoc du bao tang len 340 ty dong
 
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo doanh thu thuần năm 2022 của PET sẽ tăng trưởng vững chắc 19,2% lên 20,8 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 32,6% lên 340 tỷ đồng.
Sau những đợt điều chỉnh mạnh của thị trường gần đây, giá cổ phiếu của PET đã điều chỉnh mạnh 46,8% so với mức đỉnh gần đây nhất đầu tháng 4. Hiện tại, cổ phiếu PET đang được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn với P/E năm 2022 là 9,9x và PEG chỉ 0,31, với nền tảng cơ bản duy trì lành mạnh.
Tiến triển hơn nữa từ dự án bất động sản Thanh Đa duy trì là chất xúc tác mạnh mẽ, giúp định giá của cổ phiếu PET có tiềm năng tăng. BVSC duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu PET với giá mục tiêu 47.935 đồng/cp (Upside: 29,6%).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN