NBB thoát lỗ nhờ lãi tiền gửi ngân hàng và chuyển nhượng dự án Delagi

Kinh doanh dưới giá vốn nhưng nhờ lãi từ chuyển nhượng đầu tư tài chính giúp CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) vẫn báo lãi gấp 2,3 lần cùng kỳ.
Doanh thu thuần của NBB trong quý 3 chỉ ghi nhận gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đến 1.309 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn khiến lỗ gộp 1,4 tỷ đồng.
Điểm sáng là NBB đã chuyển nhượng thành công 30% quyền kinh doanh dự án Delagi cho đối tác, qua đó thu về 250 tỷ đồng doanh thu tài chính. Cộng với lãi tiền gửi và cho vay, doanh thu tài chính quý 3 của NBB đạt gần 271 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận chưa đến 300 triệu đồng.
NBB thoat lo nho lai tien gui ngan hang va chuyen nhuong du an Delagi
 
Do hoạt động kinh doanh bị hạn chế, một số chi phí của NBB như chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm đáng kể. Cụ thể, chi phí quản lý giảm 48%, về mức gần 23 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng chỉ ghi nhận hơn 200 triệu đồng, trong khi cùng kỳ vượt 55 tỷ đồng.
Nhờ khoản doanh thu tài chính đột biến cùng chi phí được tiết giảm, lợi nhuận ròng quý 3 của NBB đạt gần 173 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ.
Kết quả tích cực của quý 3 đã giúp lợi nhuận ròng lũy kế 9 tháng tăng 91% đạt hơn 335 tỷ đồng dù doanh thu thuần giảm 68%, về mức hơn 558 tỷ đồng.
Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 625 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 182 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền âm chủ yếu công ty lại tiếp tục tăng các khoản phải thu.
Tính tới 30/9, tổng tài sản của NBB tăng 16% so với đầu năm lên 4.752 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 2.380 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.234,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 120% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 624 tỷ đồng lên 1.143 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN