Nam A Bank ấn định ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu, cổ đông hiện hữu sẽ được nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25%.
Nam A Bank an dinh ngay chot danh sach co dong phat hanh co phieu tang von
Sau phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 10.580 tỷ đồng lên 13.725 tỷ đồng. 
Ngày 12/7/2024 được Nam A Bank ấn định là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cụ thể, Nam Á Bank sẽ phát hành 264,5 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ 100:25, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 2.654 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu ESOP với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và sẽ được giải tỏa 50% trong năm thứ hai. Phương án này dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng.
Việc huy động vốn này nhằm mục đích mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
Về tình hình kinh doanh, trong Q1/2024, NAB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 236.4 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch năm 2024. Kết quả này có được nhờ vào thu nhập lãi tăng, Ngân hàng giảm mạnh trích lập dự phòng do đã xử lý dứt điểm nợ trên VAMC.
Đây là lần đầu tiên quý I, Nam Á Bank ghi nhận kết quả lợi nhuận đạt gần 1.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt 216 nghìn tỷ đồng, tăng 6.275 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 93% kế hoạch năm.
Về nợ xấu, Ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt nợ xấu theo quy định của NHNN. Nợ nhóm 2 giảm sâu, trong khi các nhóm khác tăng nhẹ. Ngoài ra, Nam Á Bank hiện tại đã hoàn tất xử lý dư nợ với VAMC trong năm 2023, với số dư nợ là hơn 1.744 tỷ đồng.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN