MWG trình phương án chia cổ tức năm 2020 tới 65%

MWG dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình Điện Máy Xanh Supermini (ĐMS) trên toàn quốc.
CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với kế hoạch doanh thu hợp nhất 125.000 tỷ đồng và 4.750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 15% và 21% so với kết quả năm ngoái.
MWG dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình Điện Máy Xanh Supermini (ĐMS) trên toàn quốc. Trong khi chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) với các hoạt động bán lẻ thiết bị di động và điện máy sẽ vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính, đóng góp khoảng 75% tổng doanh số của công ty.
Với ngành hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, MWG kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh và giúp chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) nâng tỷ trọng đóng góp lên 25% tổng doanh thu năm. Đặc biệt, MWG đặt mục tiêu giúp BHX có lời EBITDA ở cấp độ cả công ty vào tháng cuối năm.
MWG trinh phuong an chia co tuc nam 2020 toi 65%
 MWG dự kiến đặt kế hoạch lãi tăng 21%.
Về chính sách ESOP năm 2021, tỷ lệ phát hành dự kiến 3% nhưng không quá 21,5 triệu cổ phiếu. Điều kiện để được phát hành là lợi nhuận sau thuế phải tăng từ 10% trở lên.
Giá chào bán dự kiến vẫn là 10.000 đồng/cp như các năm trước và bị hạn chế chuyển nhượng trong tối đa 4 năm.
Bên cạnh đó, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức tiền mặt cho năm 2020 tối đa 15%. Số tiền chi tối đa là 713 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong năm 2021. MWG đã duy trì việc chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% kể từ 2016 đến nay.
Đáng chú, HĐQT còn trình phương trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 50%. Tổng khối lượng phát hành là 237,7 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên 7.131 tỷ đồng.
Lần chia cổ tức cổ phiếu gần nhất được thực hiện vào cuối năm 2018. Khi đó MWG phát hành gần 108 triệu cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng, cũng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ tới đây, MWG dự kiến bầu lại các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2024 với số ứng viên 10 người, tăng 1 người so với số thành viên hiện tại.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN