Cho vay và tín dụng đều tăng trưởng âm, lợi nhuận Saigonbank vẫn tăng 22%

Tiền gửi khách hàng của Saigonbank tăng trưởng âm 1,84% về mức 17.888 tỷ đồng. Cho vay khách hàng cũng tăng trưởng âm 3,37% về mức 14.926 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, SGB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với thu nhập lãi thuần suy giảm gần 6% về còn 143 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 8% về mức 6,8 tỷ đồng.
Ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh dịch vụ tăng nhẹ gần 3% lên 7,9 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng hơn gấp đôi lên 16 tỷ đồng.
Kỳ này, Saigonbank kiểm soát được chi phí hoạt động khi giảm 10% về còn gần 120 tỷ đồng.
Đáng nói, Saigonbank tiếp tục được hoàn nhập gần 4 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (cùng kỳ 6,5 tỷ).
Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của Saigonbank đạt 53,5 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ. 
Cho vay va tin dung deu tang truong am, loi nhuan Saigonbank van tang 22%
 
Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản có của Saigonbank giảm 1.481 tỷ xuống còn 22.461 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng trưởng âm 1,84% về mức 17.888 tỷ đồng.
Cho vay khách hàng cũng tăng trưởng âm 3,37% về mức 14.926 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của Saigonbank tăng hơn 5,5% lên 235 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,44% của đầu kỳ lên 1,57%.

Năm 2021, Saigonbank đề ra mục tiêu tổng tài sản đạt 24,336 tỷ đồng, tăng 1.64% so với đầu năm. Vốn huy động và dư nợ tín dụng sẽ đạt lần lượt 20,230 tỷ đồng và 16,560 tỷ đồng; tăng 1.77% và 4.5%. Thanh toán đối ngoại dự kiến khoảng 300 triệu USD, tăng 10.16% so với năm 2020. 

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 135 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 11.45% so với năm 2020.

Như vậy, trong quý 1, Saigonbank thực hiện được tới 43% kế hoạch cả năm về lợi nhuận.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN