Một doanh nghiệp dệt may báo lãi tháng 1 tăng gấp gần 3 lần

Phía TNG cho biết, năm nay đơn hàng dồi dào, các đối tác lớn đã bán hết hàng tồn kho nên TNG đã ký được các đơn hàng may xuất khẩu với nhiều đối tác.
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố BCTC riêng tháng 1/2024. Theo đó, doanh thu thuần TNG đạt 524 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.
Trong tháng, doanh thu tài chính tăng 27% lên hơn 7 tỷ đồng, song chi phí tài chính lại ở mức 18 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý ghi nhận là 7 tỷ đồng và 29 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, TNG lãi sau thuế gần 15 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.
Phía TNG cho biết, năm nay đơn hàng dồi dào, các đối tác lớn đã bán hết hàng tồn kho nên TNG đã ký được các đơn hàng may xuất khẩu với nhiều đối tác như Decathlon, Columbia, The Children’s Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas… Đơn hàng lớn đã kín hết 6 tháng đầu năm từ trước Tết.
Mot doanh nghiep det may bao lai thang 1 tang gap gan 3 lan
 
Tính đến cuối tháng 1/2024, tổng tài sản của TNG đạt 5.082 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền và tiền gửi ngân hàng đạt 256 tỷ đồng, giảm 14%; trong khi đó, hàng tồn kho tăng 2% lên 906 tỷ đồng.
Trong khi đó, nợ phải trả đạt 3.386 tỷ đồng, giảm 40 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ vay tài chính hơn 2.500 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn hơn 1.700 tỷ đồng, giảm 5%.
Theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến diễn ra ngày 21/4 tới, năm 2024, TNG đặt mục tiêu tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận so với thực hiện năm 2023 khoảng 13%.
Năm 2023, TNG đạt doanh thu 7.096 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2022, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 226 tỷ đồng, giảm 23% và thực hiện được 76% mục tiêu lợi nhuận năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN