MBBank sắp bơm thêm 472 tỷ đồng vào Chứng khoán MB

Trong trường hợp công ty chứng khoán này không phân phối hết cổ phần, ngân hàng sẽ mua thêm và đảm bảo trong ngân sách đầu tư góp vốn công ty con năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt.

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, MBB) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt tăng vốn 2022 của Chứng khoán Quân đội (MBS).

Số lượng mua là 47,2 triệu cổ phiếu MBS, tương ứng với tỷ lệ sở hữu hơn 79% vốn, giá 10.000 đồng/cp. Trong trường hợp công ty chứng khoán này không phân phối hết cổ phần, ngân hàng sẽ mua thêm và đảm bảo trong ngân sách đầu tư góp vốn công ty con năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt.

MBBank sap bom them 472 ty dong vao Chung khoan MB
 

Trước đó, ngày 9/9, theo thông báo của MBS, gần 113 triệu cổ phiếu tại công ty đã được chào bán ra công chúng với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Trong đó chào bán gần 59,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 53,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Đợt chào bán cổ phiếu này nằm trong kế hoạch chào bán và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của MBS lên hơn 3.800 tỷ đồng. Tổng số tiền thu về dự kiến là 1.130 tỷ đồng, sẽ được công ty bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin và đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, Chứng khoán MB cũng mới thông báo kéo dài thời gian đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 22/8 đến 12/9 thành từ 22/8 đến 22/9, tức tăng thêm 10 ngày so với thông báo trước đó. HĐQT cho biết nguyên nhân gia hạn là để tạo điều kiện cho cổ đông có thêm thời gian nghiên cứu và đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN