May Đức Giang ước lợi nhuận năm 2020 giảm 55% về còn 25 tỷ đồng

May Đức Giang mới thực hiện được 63% và 48% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 do gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. 
Theo thông tin từ Tổng Công Ty Đức Giang (MGG), Công ty ghi nhận doanh năm 2020 đạt 2.100 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 25 tỷ đồng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 72 triệu USD (1.656 tỷ đồng).
So với kế hoạch đặt ra cho năm 2020, May Đức Giang mới thực hiện được 63% và 48% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Còn so với thực hiện năm 2019, kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2020 giảm 18% và 55%.
May Duc Giang uoc loi nhuan nam 2020 giam 55% ve con 25 ty dong
 
Theo công ty, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, đặc biệt đại dịch COVID-19, công ty đã tập trung phát triển tập khách hàng thị trường nội địa.
Cũng trong năm nay, May Đức Giang đã tái cơ cấu thành lập 4 trung tâm nghiên cứu phát triển; 2 trung tâm bán hàng online; phòng Bán hàng và ODM.
Sang năm 2021, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận đạt 2.332 tỷ đồng và 35 tỷ đồng, tương ứng tăng 11% và 40% so với kết quả đã đạt được năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu dự báo đạt 72,2 triệu USD. 
Đồng thời, May Đức Giang dự kiến đưa tỷ trọng hàng nội địa lên 30% trên tổng doanh thu. Trong đó kinh doanh hàng thời trang cần được chú trọng phát triển trong năm 2021. Song song đó, Công ty sẽ đưa kế hoạch và chất lượng hàng nội địa ngang hàng với xuất khẩu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN