Hé lộ nội dung Đại hội bất thường của HAGL Agrico vào ngày 8/1

Ngày 8/1 tới đây, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) sẽ chính thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn về việc tăng vốn.
Theo tài liệu được công bố, HNG cho biết với BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì lỗ sau thuế hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 là 2.313 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu).
Vì vậy, Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, HĐQT lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:
(1) Hoán đổi hầu hết khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.
(2) Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.
He lo noi dung Dai hoi bat thuong cua HAGL Agrico vao ngay 8/1
 Phương án tăng vốn và nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu HNG.
Được biết Nông nghiệp Trường Hải là công ty do Thaco thành lập với ngành nghề chính là sản xuất, chế biến, kinh doanh cây ăn trái, ngũ cốc, chăn nuôi, lâm nghiệp và vật tư nông nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị từ Nghiên cứu thực nghiệm – Sản xuất trồng trọt (kết hợp chăn nuôi) - Sản xuất chế biến – Phân phối; với hai khối chính là khối Sản xuất và khối Kinh doanh.
Vào ngày 22/12, HNG đã công bố chuyển nhượng 100% vốn góp thuộc sở hữu tại Công ty TNHH MTV An Đông Mia cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải. Giá trị của thương vụ này chưa được công bố.
Quay trở lại với kế hoạch trên, HAGL Agrico dự kiến chào bán hơn 741 triệu cổ phiếu theo phương thức riêng lẻ cho nhà đầu tư. Trong đó, có 550 triệu cổ phiếu sẽ chào bán để hoán đổi nợ, và phần còn lại 191 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn hoạt động.
Hiện tại, HAGL Agrico đang có vốn điều lệ 11.085 tỷ đồng, nếu thực hiện phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên 18.500 tỷ đồng.
Lần tăng vốn gần đây nhất là tháng 8/2019, Công ty đã đã hoàn tất việc phát hành thêm hơn 222 triệu cổ phiếu phổ thông cho CTCP Ô tô Trường Hải và trái chủ khác để chuyển đổi 221.710 trái phiếu với tổng giá trị là 2.217 tỷ đồng.
Bên cạnh vấn đề tăng vốn, Công ty cũng thông qua việc miễn nhiệm các thành viên lãnh đạo chủ chốt hiện nay.
Theo đó, HNG sẽ trình cổ đông miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Diện, ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Quan Anh vì có đơn từ nhiệm. Song song là miễn nhiệm ông Lê Hồng Phong khỏi chức vụ thành viên BKS.
Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT có ít nhất là 5 thành viên và nhiều nhất là 11 thành viên, số lượng thành viên BKS phải có từ 3 đến 5 thành viên.
Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện HAGL Agrico chưa công bố danh sách ứng cử viên thay thế.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN