Masan của ông Nguyễn Đăng Quang lãi quý 1 đạt 812 tỷ

Trong quý 1/2020, biên lợi gộp của Masan giảm về 39%, lãi ròng tăng nhẹ 2% so cùng kỳ.

Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 với doanh thu thuần tăng 23% lên 4.536 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm đến 2.657 tỷ đồng nên lợi nhuân gộp chỉ tăng 17% lên 1.880 tỷ. Tuy vậy thì biên lãi gộp giảm về 39% từ mức 43% của quý 1/2019.

Doanh thu tài chính tăng 22% lên 177 tỷ đồng nhờ thu nhập từ phát hành lại cổ phiếu quỹ của một công ty liên kết và doanh thu khác. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh 51% lên gần 90 tỷ đồng từ mức 60 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty chỉ ghi nhận lỗ từ hoạt động khác hơn 250 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 3,7 tỷ đồng.

Nhờ đó, Masan báo lãi sau thuế tăng nhẹ 2%, đạt 820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 812 tỷ đồng, tăng 2%.

Masan cua ong Nguyen Dang Quang lai quy 1 dat 812 ty-Hinh-2
  Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Với Vincommerce (VCM): Doanh thu quý 1 của VCM tăng 40% so với cùng kỳ. Tăng trưởng của VCM được thúc đẩy bởi các yếu tố: Tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSSG) đạt mức hai chữ số tại Hà Nội, các thành phố cấp 1 và cấp 2.

Đóng góp doanh thu của 27 siêu thị VinMart (VM) và 1.192 siêu thị mini VinMart+ (VMP) mới mở cửa trong năm 2019; và tăng trưởng doanh số mạnh mẽ bù đắp cho tốc độ mở rộng điểm bán chậm lại trong quý nhằm tối ưu hóa mạng lưới điểm bán của VCM.

Với Masan MeatLife (MML): Mảng kinh doanh thịt của Masan MEATLife (MML)tiếp tục mở rộng quy mô, đạt doanh thu thuần 453 tỷ đồng vào quý 1/2020, tăng  5% so với quý 4/2019.

Với Tài nguyên Masan (MSR): Doanh thu thuần của MSR trong quý 1/2020 đạt 1.064 tỷ đồng, giảm 11% so với mức 1.190 tỷ đồng trong quý 1/2019. Sản lượng APT giảm 17% do vonfram tồn kho và giá bán thực tế thấp hơn, thêm vào đó đồng tiếp tục tồn kho.

Doanh thu florit giảm do sản lượng bán ra thấp hơn, tuy nhiên giá bán thực tế cao hơn bù đắp một phần cho các sản phẩm còn lại.

Với Masan Consumer Holdings (MCH): Doanh thu thuần tăng trưởng 22,4%. Đặc biệt, ngành thịt và chăn nuôi của Masan MEATLife tiếp tục mở rộng quy mô, đạt doanh thu thuần 453 tỷ đồng vào quý 1/2020, tăng trưởng tới 85% so với quý 4/2019 và đạt EBITDA hòa vốn vào quý 1/2020.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN