Doanh thu tận 800 tỷ nhưng FLC Faros chỉ lãi… 410 triệu đồng

FLC Faros cho biết do tác động của dịch bệnh COVID-19 phức tạp đã dẫn tới lãi ròng quý 1 giảm sâu đến 98%.
 

CTCP Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) ghi nhận doanh thu thuần trong quý 1/2020 giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 809 tỷ đồng. Biên lãi gộp lùi về 2,1% từ mức 3% tương ứng lãi gộp giảm 34% về còn 17 tỷ đồng.

Đáng kể, doanh thu tài chính của FLC Faros giảm đến 60% về mức hơn 18 tỷ đồng từ 26 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính xấp xỉ so cùng kỳ, chiếm gần 22 tỷ đồng.

Sau cùng, FLC Faros báo lãi quý 1 đạt gần 410 triệu đồng, sụt giảm tới 98% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả lãi quý thấp nhất kể từ khi niêm yết của Công ty.

Theo phía Công ty do tác động của dịch bệnh COVID-19 phức tạp đã dẫn tới lãi ròng trong quý 1 giảm sâu đến 98%.

Doanh thu tan 800 ty nhung FLC Faros chi lai… 410 trieu dong
 FLC Faros giảm lãi đến 98% trong quý 1/2020.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của ROS đạt hơn 10.742 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản phải thu dài hạn của Công ty tăng đột biến, gấp đến 6 lần lên mức gần 1.015 tỷ đồng. Trong khi đó, phải thu ngắn hạn giảm 13% về còn 4.502 tỷ đồng. Chủ yếu do phải thu về cho vay ngắn hạn giảm mạnh.

Nợ phải trả của Công ty tăng nhẹ 2% so với đầu năm lên gần 4.700 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 1.518 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Được biết năm 2020, FLC Faros đặt kế hoạch đi lùi với chỉ tiêu doanh thu 3.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 54 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 30% và 70% so với năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Ban lãnh đạo FLC Faros không đề cập đến mức cổ tức dự kiến chi trả của năm 2020 nhưng dự kiến sẽ trích khoảng 14% lợi nhuận sau thuế cho việc khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác.

Hội đồng quản trị Công ty cho biết, dù đặt ra mục tiêu khiêm tốn, nhưng với lợi nhuận sau thuế năm 2019 chỉ đạt 178 tỷ đồng, Công ty chỉ thực hiện được hơn 55% kế hoạch đề ra. Với kết quả này, FLC Faros sẽ không chi cổ tức cũng như trích bất kỳ quỹ khen thưởng, phúc lợi hay các quỹ khác.

Theo FLC Faros, nguyên nhân là thị trường bất động sản chững lại, các dự án bất động sản đã ký nhưng không được triển khai hoặc triển khai chậm. Thêm vào đó, sự gia nhập của các nhà thầu nước ngoài không chỉ làm gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các nhà thầu trong nước, mà còn khiến cho miếng bánh lợi nhuận của doanh nghiệp ngành xây dựng thu hẹp trong năm 2019.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN