Lợi nhuận Petrolimex năm 2023 tăng 43% dù chưa bao gồm thoái vốn PG Bank?

Năm 2023, Petrolimex lên kế hoạch doanh thu suy giảm trong khi lợi nhuận lại tăng 43% dù chưa bao gồm thoái vốn PG Bank.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên với kế hoạch năm 2023 với doanh thu 190 nghìn tỷ đồng, giảm 38% so năm trước. Lợi nhuận trước thuế lại tăng 42% lên 3,2 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%, cao hơn mức 7% của năm 2022.
Sản lượng xăng dầu xuất bản giảm 7% so năm 2022, về mức 12,95 triệu m3. Cũng cần lưu ý rằng sản lượng xăng dầu thực tế của Petrolimex bình quân vượt 6% so với mục tiêu đặt ra trong 9 năm qua.
Loi nhuan Petrolimex nam 2023 tang 43% du chua bao gom thoai von PG Bank?
 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Petrolimex
Chứng khoán VietCap (VCSC) cho rằng kế hoạch này của Petrolimex khả năng chưa bao gồm lợi nhuận từ việc thoái vốn PG Bank vào tháng 4 vừa qua. Đơn vị này ước tính lợi nhuận trước thuế là 685 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.
Ngoài ra, Petrolimex kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2022, bao gồm đề án cơ cấu lại và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025. So với các kế hoạch này, Petrolimex mới chỉ hoàn thành thoái vốn tại PG Bank.
Trước đó, Petrolimex đã thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2025 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến lần lượt là 1,4% và -2%.
Trong 10 năm qua, lợi nhuận trước thuế thực tế của Petrolimex trung bình thường phù hợp với kế hoạch đề ra, mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ trong một số năm cụ thể. Năm 2014, lợi nhuận trước thuế thực tế thấp hơn 80-90% so với kế hoạch ban đầu và năm 2022 cũng có thể ghi nhận kết quả tương tự. Ngược lại, năm 2015 và 2016, lợi nhuận trước thuế thực tế vượt kế hoạch 50-60%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN