ITA của bà Đặng Thị Hoàng Yến nói gì về doanh thu thuần âm hơn 2.000 tỷ đồng?

CTCP Tân Tạo (ITA) của bà Đặng Thị Hoàng Yến ghi nhận doanh thu âm hàng nghìn tỷ, lỗ ròng kỷ lục 330 tỷ đồng.
Trong quý 4, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần âm trên 2.033 tỷ đồng (các khoản giảm trừ doanh thu hơn 2.142 tỷ đồng). Thậm chí giá vốn hàng bán âm đến 1.610 tỷ, lỗ gộp 423 tỷ.
Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 97% từ 17 tỷ xuống chỉ còn hơn 600 triệu. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm trên 150%. Trừ đi các chi phí, ITA lỗ ròng kỷ lục 330 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm 2022, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần âm kỷ lục hơn 1.576 tỷ đồng (các khoản giảm trừ doanh thu trên 2.150 tỷ đồng). Lỗ ròng hơn 179 tỷ đồng, lỗ trước thuế 218 tỷ đồng.
ITA cua ba Dang Thi Hoang Yen noi gi ve doanh thu thuan am hon 2.000 ty dong?
 Bà Đặng Thị Hoàng Yến.
Giải trình về kết quả sụt giảm mạnh, ITA cho biết nguồn cơn chủ yếu do giảm doanh thu đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và Tập đoàn thu hồi đất Kiên Lương của CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo do nguyên nhân bất khả kháng. Buộc doanh nghiệp phải thanh lý Hợp đồng thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm Điện lực Kiên Lương, dẫn đến doanh nghiệp phải giảm trừ doanh thu hơn 2.142 tỷ đồng. Cụ thể:
- Theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2022 có xét đến 2023, “dự án Kiên Lương 1 bị loại bỏ không nằm trong danh mục các dự án nguồn điện vào vận hành năm 2016-2030”.
- Ngày 13/6/2016, Tổng cục Năng Lượng - Bộ Công Thương đã có văn bản thông báo “Dự án Kiên Lương 1 không có trong danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030. Vì vậy, Tổng cục Năng lượng không có cơ sở để tiếp tục triển khai”.
- Dự án Kiên Lương 1 bị Thủ tướng Chính phủ loại khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 nên CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Tân Tạo không có cơ sở triển khai dự án, đây là trường hợp bất khả kháng theo hợp đồng.
Trong nhiều kỳ kế toán trước đó, các hãng kiểm toán liên tục nhấn mạnh về khoản đầu tư của Tân Tạo tại TEDC liên quan đến khả năng thu hồi hàng nghìn tỷ đồng từ dự án Kiên Lương.
Tại ngày 31/12/2022, Tân Tạo không còn ghi nhận đầu tư vào TEDC (giá trị đầu tư tại ngày 30/9/2022 gần 1.753 tỷ đồng.
Đồng thời, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn của dự án Kiên Lương tăng từ 543 tỷ đồng (vào cuối quý 3/2022) lên hơn 2.221 tỷ đồng (chiếm 17,6% tổng giá trị tài sản) và phát sinh thêm 1.253 tỷ đồng phải thu dài hạn.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN