IDICO cho công tay con IDICO-LINCO vay 275 tỷ đồng

Tổng công ty IDICO (IDC) thông báo đã chấp thuận phương án cho vay và thông qua Hợp đồng vay giữa IDICO và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO).

Mục đích của khoản vay là bổ sung vốn sản xuất kinh doanh cho IDICO-LINCO, với hạn mức 275 tỷ đồng. Khoản vay được giải ngân không trễ hơn ngày 30/09/2024 và có thời hạn 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Lãi suất vay trong hạn là 7%/năm và lãi suất quá hạn là 150% lãi suất trong hạn.

Nguồn trả nợ là các nguồn thu hợp pháp của IDICO-LINCO. Trong trường hợp IDICO-LINCO không hoàn trả khoản vay đúng hạn, các bên sẽ thỏa thuận phương thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm chuyển khoản vay thành góp vốn hợp tác kinh doanh hoặc mua cổ phần để tăng số lượng cổ phần sở hữu của IDICO tại IDICO-LINCO.

Tổng giám đốc IDICO được giao trách nhiệm ký kết Hợp đồng vay vốn, thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng và đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban và Trưởng các phòng liên quan của IDICO chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị  quyết này.

IDICO cho cong tay con IDICO-LINCO vay 275 ty dong-Hinh-2
Khoản vay 275 tỷ thể hiện sự hỗ trợ cần thiết của IDICO đối với công ty con có thêm nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của IDICO, tính đến ngày 31/12/2023, IDICO - LINCO là công ty con do IDICO nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm: Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khai thác chế biến, sản xuất và kinh doanh; tư vấn xây dựng, giám sát công trình; lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu...

Về công ty mẹ, năm 2023, Tổng Công ty IDICO ghi nhận doanh thu 7.237 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2022. Trong đó, hạ tầng khu công nghiệp đóng góp 45,5% tổng doanh thu và kinh doanh điện đem chiếm 40% tổng doanh thu.

Mức tăng trưởng trên chủ yếu do các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định trong quý 4/2023. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ cũng tăng gấp hơn 7 lần và các khoản chi phí phát sinh được cắt giảm.

Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN