Hải Thạch B.O.T vừa thu về 500 tỷ đồng sau vụ thoái bớt vốn HHV

Ước tính, Hải Thạch B.O.T thoái bớt vốn tại Giao thông Đèo Cả, thu về khoảng 500 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T thông báo đã bán hết hơn 41 triệu cổ phiếu HHV của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trong thời gian từ 16/1-8/2. 
Sau giao dịch Hải Thạch B.O.T giảm lượng sở hữu cổ phiếu HHV từ 103,66 triệu đơn vị (tỷ lệ 33,68%) xuống 61,9 triệu đơn vị (tỷ lệ 20,11%).
Nói về mối liên quan, nhiều lãnh đạo của Giao thông Đèo Cả cũng là các lãnh đạo tại Hải Thạch B.O.T. Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch của Giao thông Đèo Cả là Thành viên HĐQT của Hải Thạch B.O.T.
Ông Võ Thụy Linh, Thành viên HĐQT của Giao thông Đèo Cả là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Hải Thạch B.O.T.
Hai Thach B.O.T vua thu ve 500 ty dong sau vu thoai bot von HHV
 HHV vừa bị một cổ đông lớn bán bớt vốn.
Trên thị trường, giai đoạn từ 16/1-8/2 cổ phiếu HHV cũng biến động nhiều với giá từ 11.700 đồng/cổ phiếu lên cao nhất 13.600 đồng/cổ phiếu. Ước tính, Hải Thạch B.O.T thoái bớt vốn tại Giao thông Đèo Cả, thu về khoảng 500 tỷ đồng.
Trước đó tháng 12/2022, HHV phát hành hơn 267 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ. Tuy vậy các cổ đông hiện hữu chỉ đăng ký mua hơn 40,4 triệu cổ phiếu, chiếm 15,12% số cổ phiếu phát hành. Trong số đó Hải Thạch B.O.T đã mua hơn 35,88 triệu cổ phiếu, giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN