HAGL của bầu Đức muốn xoá khoản lỗ luỹ kế hơn 7.500 tỷ đồng

HAGL dự kiến lấy ý kiến cổ đông về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế trong tháng 9 này.
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/8 để lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 9.
Các nội dung đáng chú ý là công ty dự kiến sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế, sửa đổi điều lệ công ty để bổ sung việc tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến, nghiệp vụ với các bên liên quan, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị…
HAGL cua bau Duc muon xoa khoan lo luy ke hon 7.500 ty dong
 Nguồn: HAG.
Trên báo cáo tài chính đến hết quý 2, lỗ lũy kế tập đoàn này lên đến 7.549 tỷ đồng trong khi giá trị thặng dư cổ phần đang có 3.264 tỷ đồng. Như vậy dù sử dụng hết nguồn thặng dư trên, công ty cũng vẫn còn khoản lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HAGL đạt 801 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46% nhưng lãi sau thuế đạt 18 tỷ trong khi nửa đầu năm 2020 lỗ ròng 1.396 tỷ đồng.
Cũng mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã gửi tâm thư cho cổ đông nói rõ về định hướng của HAGL và kế hoạch xoá nợ.
Theo đó, Chủ tịch HAGL chia sẻ tập đoàn chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu tại BIDV, HAGL đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản ghi nhận 18.150 tỷ đồng, giảm phân nửa so với đầu năm do không còn hợp nhất với CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG).
Tổng nợ đi vay chiếm 8.279 tỷ đồng, trong đó nợ ngân hàng 1.656 tỷ đồng với 551 tỷ nợ dài hạn và 1.105 tỷ nợ ngắn hạn. Các chủ nợ lớn của HAGL gồm ngân hàng Sacombank (524 tỷ), Eximbank (678 tỷ), Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (262 tỷ), TPBank (192 tỷ),...
Ngoài nợ ngân hàng thì dư nợ trái phiếu của HAGL là hơn 6.481 tỷ đồng với 6.114 tỷ nợ dài hạn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN