HAG nói gì với 2.633 tỷ quá hạn thanh toán, kiểm toán nghi ngờ hoạt động?

HAG đang chậm thanh toán tổng cộng 2.633 tỷ đồng cả tiền lãi và gốc, đồng thời lỗ lũy kế 3.341 tỷ đồng, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn.
Tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thuộc Bầu Đức quản lý.
Cụ thể, HAG cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu. Trong đó, HAG có khoản vay trái phiếu thường 5.271 tỷ đồng từ BIDV với loạt tài sản thế chấp như vườn cao su tại Lào, Bệnh viện Đại học Y dược HAGL, khách sạn Hoàng Anh Gia Lai... Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm 2022 và ngày lập báo cáo tài chính này, diện tích trồng cao su và cọ dầu thực tế đang thấp hơn phần diện tích đề cập trong phần Mục đích giải ngân của Hợp đồng tín dụng. Diện tích cam kết lần lượt là 4,852 ha cao su và 7.102 ha cọ dầu.
Cũng tại ngày này, HAG chưa thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn tại 31/12/2022 với tổng trị giá 2.354 tỷ đồng.
Đồng thời, với khoản vay Eximbank 587 tỷ đồng, HAG cũng chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị là 279 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với khách hàng.  
Như vậy, HAG đang chậm thanh toán tổng cộng 2.633 tỷ đồng cả tiền lãi và gốc.
HAG noi gi voi 2.633 ty qua han thanh toan, kiem toan nghi ngo hoat dong?
 
Ngoài ra, tại thời điểm cuối năm 2022, HAG có khoản lỗ lũy kế 3.341 tỷ đồng, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 1.179 tỷ đồng. 
Cụ thể, tại thời điểm cuối năm 2022, nợ phải trả của HAG tăng gần ngàn tỷ lệ 14.603 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ngắn và dài hạn lần lượt chiếm 4.000 tỷ và 4.165 tỷ đồng. 
Theo đơn vị kiểm toán, các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAG.
Về những vấn đề này, HAG cho biết trong năm 2023, doanh thu từ bán trái cây và heo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và đem lại nguồn tiền chính cho Tập đoàn. HAG đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.
Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, HAG có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. 
Cũng cần lưu ý, sau kiểm toán, doanh thu thuần của HAG tăng thêm 117 tỷ lên 5.198 tỷ đồng so báo cáo tự lập. Do đó lãi ròng cũng tăng 52 tỷ lên 1.128 tỷ đồng sau kiểm toán.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN