Không thu xếp được nguồn tiền, Hải Phát xin hủy trả cổ tức 2021

HPX cho biết chưa bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông.
CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa có giải trình về việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021.
Cụ thể, ngày 23/3, HPX nhận được văn bản của Sở GDCK TPHCM về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2022. Theo đó, Sở yêu cầu HPX giải trình lý do và phương án khắc phục liên quan đến việc công ty chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.
Liên quan đến vấn đề này, HPX cho biết, ngày 9/4/2022, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua nội dung chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 5%. Theo đó, thời hạn cuối cùng HPX phải thực hiện chia cổ tức này là tháng 10/2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa thực hiện bởi nhiều lý do.
Theo HPX, nửa cuối năm 2022 là thời điểm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản nói chung và HPX nói riêng do thị trường bất động sản suy thoái, mất thanh khoản, việc tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được.
Làn sóng bán giải chấp cổ phiếu bất động sản cầm cố cho các khoản vay margin của các công ty chứng khoán liên tục diễn ra để thu hồi nợ trước hạn.
Khong thu xep duoc nguon tien, Hai Phat xin huy tra co tuc 2021-Hinh-2
 
Do tác động của ngoại cảnh, tại thời điểm tháng 10/2022 và cho đến hiện tại áp lực trả nợ các khoản vay, trái phiếu đến hạn của công ty lớn. Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022 âm.
Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng kết thúc năm 2022 ghi nhận dòng tiền của HPX âm tới 478 tỷ đồng. Hiện tại, HPX chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông.
Xuất phát từ điều kiện như nêu, đồng thời căn cứ theo quy định thì công ty không đủ điều kiện thực hiện trả cổ tức năm 2021.
Để khắc phục vấn đề trên, trong thời gian qua, HPX đang tiến hành tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ, gia hạn nợ, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ chung sức từ phía cổ đông nhằm giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn bằng việc xin ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ 2023 về việc không thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5% như đã phê duyệt. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN