Genco2 sắp nhận về 192 tỷ đồng cổ tức từ PPC

Với gần 321 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhiệt điện Phả Lại sẽ chi 369 tỷ đồng tiền tạm ứng cổ tức.
CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11,5% vào ngày 15/3 và thanh toán tiền tạm ứng vào ngày 2/4.
Với gần 321 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhiệt điện Phả Lại sẽ chi 369 tỷ đồng tiền tạm ứng cổ tức.
Genco2 sap nhan ve 192 ty dong co tuc tu PPC
Genco2 và REE sắp bỏ túi trăm tỷ đồng. 
Công ty mẹ của PPC là Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV (Genco2) đang nắm 51,92% vốn PPC, dự kiến thu về 192 tỷ đồng tiền cổ tức. Còn cổ đông lớn thứ hai là Công ty TNHH Năng lượng R.E.E sở hữu 24,14% vốn sẽ thu được 89 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức này.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cổ đông PPC đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ là 20% vốn điều lệ. Trong đó, công ty đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức sau 2 đợt là 15%.
Về kết quả kinh doanh năm 2020 của PPC, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 3%, còn hơn 7.929 tỷ đồng, trong khi giá vốn đi ngang. Kết quả lợi nhuận trước và sau thuế giảm lần lượt 21% và 20%, còn hơn 1.206 tỷ đồng và gần 1.008 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN