Vinaconex dự chi 200 tỷ gom cổ phiếu VCC và ND2

Đợt chào mua cổ phiếu VCC và ND2 của Vinaconex được kéo dài từ 30-60 ngày và dự kiến triển khai trong quý 1 và quý 2/2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
 
Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) thông báo chào mua công khai 2,88 triệu cổ phiếu Vinaconex 25 (VCC). Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ nâng sở hữu công ty con này từ 51% lên 75% vốn.
Đồng thời, VCG cũng thực hiện chào mua công khai 6,88 triệu cổ phiếu Công ty Đầu tư và Phát triển miền Mắc 2 (Nedi2, ND2). Dự kiến tỷ lệ sở hữu của Vinaconex tại Nedi2 sẽ tăng từ 38,24% lên 52% vốn điều lệ.
Mục đích chào mua nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nhưng không làm thay đổi hoạt động của 2 đơn vị trên. Để thực hiện mua công khai lượng cổ phiếu trên, Vinaconex sẽ sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, các quỹ và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.
Đợt chào mua cổ phiếu VCC và ND2 của Vinaconex được kéo dài từ 30-60 ngày và dự kiến triển khai trong quý 1 và quý 2/2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Vinaconex du chi 200 ty gom co phieu VCC va ND2
 VCG chuẩn bị gom VCC và ND2.
Giá chào mua công khai cả 2 cổ phiếu đều không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi đăng ký chào mua công khai và không thấp phơn giá mua cao nhất của các đợt chào mua công khai trong thời gian này.
Trên sàn HNX, cổ phiếu VCC chốt phiên giao dịch ngày 22/2 ở 11.300 đồng/cp, tăng 26% qua 1 năm. Khối lượng giao dịch bình quân chưa tới 3.000 đơn vị/phiên.
Cổ phiếu ND2 chốt phiên giao dịch ngày 22/2 ở 25.500 đồng/cp, tăng 13% qua 1 năm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt trên 24.000 đơn vị/phiên.
Tạm tính theo giá này, Vinaconex chi khoảng 200 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu VCC và ND2.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN