Gas South (PGS) đặt kế hoạch lãi tăng 7% trong năm 2021

Gas South đề ra kế hoạch kinh doanh cho lợi nhuận trước thuế tăng hơn 7% trong năm 2021.
HĐQT CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South, PGS) vừa công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất năm 2021 với tổng doanh thu 5.128 tỷ đồng, tương đương với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 7,7% lên 78,24 tỷ đồng.
Về chỉ tiêu sản lượng công ty đề ra kế hoạch với Khí hoá lỏng LPG ở mức 241.689 tấn, trong đó LPG dân dụng là 154.444 tấn và LPG rời là 87.245 tấn.
Trong năm 2021, Gas South dự kiến chi 668 tỷ đồng để đầu tư mua sắm thiết bị và xây dựng cơ bản, trong khi năm ngoái chỉ dành ra hơn 60 tỷ đồng. Giá trị vốn giải ngân theo đó cũng sẽ tăng 19 lần so với năm 2020.
Gas South (PGS) dat ke hoach lai tang 7% trong nam 2021
 Nguồn: PGS.
Về nhiệm vụ trọng tâm, Công ty sẽ bảo công tác an toàn và hiệu quả trong quá trình sản suất kinh doanh, bên cạnh đó tập trung vào công tác phát triển bán lẻ LPG, duy trì và tăng mức độ nhận diện thương hiệu….
HĐQT cũng thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên là ngày 15/3.
Năm 2020, PGS ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế lần lượt là 5.084 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, thực hiện được 83% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 11% kế hoạch lợi nhuận.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN