'Ém' thông tin về việc bàn giao quyền sử dụng đất, Nông dược HAI bị phạt 170 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 403/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI (HAI).
 
Theo đó, HAI bị phạt tiền tổng cộng 170 triệu đồng do 2 lỗi vi phạm hành chính. 
Thứ nhất, Công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. HAI không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau:
- Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 soát xét;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 22/7/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Sài Gòn (Agribank Sài Gòn) để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty và Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ AOS tại Agribank Sài Gòn;
- Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 09/8/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 174, 175, 1278 và 1279 tại địa chỉ khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tài sản gắn liền với đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00262 ngày 04/11/2005, T00307 ngày 09/10/2006 cho Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Phú Nhuận (Agribank Phú Nhuận) để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty tại Agribank Phú Nhuận;
- Nghị quyết HĐQT số 01A/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 05/01/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan).
'Em' thong tin ve viec ban giao quyen su dung dat, Nong duoc HAI bi phat 170 trieu dong
 HAI bị UBCKNN phạt 170 triệu đồng.
Thứ hai, Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty không trình bày thông tin về thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành và thời điểm bắt đầu/không còn thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành.
- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 01A/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 05/01/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan và không trình bày đầy đủ thông tin về việc thế chấp Quyền sử dụng đất 3.048m2 Kinh Dương Vương để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty và bảo lãnh cho khoản vay của Công ty AOS tại Agribank Sài Gòn tại BCTC năm 2020 kiểm toán, BCTC 6 tháng năm 2020 và 2021 soát xét, BCTC năm 2021 và 6 tháng năm 2022 (tự lập) theo quy định tại Phụ lục 02 Biểu mẫu BCTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN