DPG: Lãi ròng quý 3 đột biến 78 tỷ nhờ đầu tư bất động sản

Lãi ròng trong quý 3/2021 của DPG tăng mạnh lên hơn 78 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.
CTCP Đạt Phương (DPG) ghi nhận doanh thu thuần trong quý 3 hơn 548 tỷ đồng, tăng 37%. Lãi gộp đạt mức gần 138 tỷ đồng, tăng 70% so cùng kỳ, biên lãi gộp theo đó tăng từ 20% lên 25%.
Theo thuyết minh, doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 301 tỷ đồng, tăng 29%. Tuy nhiên, hai mảng tăng trưởng nhiều nhất trong kỳ này là đầu tư bất động sản và bán điện với mức tăng lần lượt 50% và 42% lên hơn 195 tỷ và gần 51 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng 64% đạt hơn 6,4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng lãi tiền gửi. Kỳ này phát sinh tiền thu từ thanh lý tài sản cố định, dẫn đến lợi nhuận khác tăng từ 1 tỷ lên hơn 5 tỷ đồng.
DPG: Lai rong quy 3 dot bien 78 ty nho dau tu bat dong san
 
Trong khi đó, các chi phí đều tiết giảm nên lãi ròng tăng mạnh lên hơn 78 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, Đạt Phương đạt gần 1.535 tỷ đồng doanh thu, tăng 12%. Lợi nhuận sau thuế theo đó gấp 4 lần đạt gần 303 tỷ đồng, trong đó lãi ròng gấp 3 lần lên hơn 252 tỷ đồng. 
Năm nay, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu 2.756 tỷ đồng, lãi ròng đạt 283 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 56% kế hoạch doanh thu và 89% lợi nhuận.
Tài sản của doanh nghiệp bất động sản này tăng 12% so đầu năm lên 5.401 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm gần 670 tỷ đồng. 
Khoản mục vay nợ tài chính 2.495 tỷ đồng, trong đó 64% là vay dài hạn. Khoản nợ dài hạn lớn nhất của công ty là 1.298 tỷ đồng từ VietinBank - Chi nhánh 12 gồm một hợp đồng tín dụng từ năm 2011, thời hạn vay 11 năm, lãi suất thả nổi, để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện sông Bung 6.
Đồng thời, một hợp đồng tín dụng khác được lập vào năm 2015 để đầu tư nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và 1B với lãi suất thả nổi, thời hạn 186 tháng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN