Doanh thu của POW giảm 4% trong tháng 7 xuống mức 2.210 tỷ đồng

POW cho biết trong cơ cấu doanh thu tháng 7, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đóng góp lớn nhất với 842 tỷ đồng, tương đương 38% tổng doanh thu. 
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, POW) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 7, trong đó tổng doanh thu ước đạt 2.210 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu của POW ước đạt 16.672 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cùng giai đoạn 2021, thực hiện gần 70% kế hoạch đề ra cả năm.
POW cho biết trong cơ cấu doanh thu tháng 7, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đóng góp lớn nhất với 842 tỷ đồng, tương đương 38% tổng doanh thu. Theo sau là nhà máy điện Cà Mau 1&2 với 600 tỷ đồng, nhà máy điện Vũng Áng 1 với 534 tỷ đồng.
Doanh thu cua POW giam 4% trong thang 7 xuong muc 2.210 ty dong
 Nguồn: PV Power.
Ban lãnh đạo chia sẻ rằng tháng 7 là thời điểm đầu mùa lũ của các hồ thủy điện miền Bắc. Giá thị trường trung bình nửa đầu tháng 7 khoảng 1.192 đồng/kWh, cao hơn so với mức bình quân hai năm gần đây là 2021 (1.017 đồng/kWh), 2020 (907 đồng/kWh) và xấp xỉ của năm 2019 (1.221 đồng/kWh).
Về tình hình hoạt động, POW cho biết nhà máy điện Cà Mau 1 đã đại tu từ ngày 19/6, dự kiến đến ngày 3/9 sẽ hoàn thành. Trước khả năng cấp khí hạn chế của PV Gas, nhà máy điện Cà Mau 1&2 chỉ có thể vận hành một hoặc hai tổ máy của nhà máy điện Cà Mau 2 chạy theo sát sản lượng điện hợp đồng (Qc).
Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chào giá vận hành trong các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Tuy nhiên giá thị trường trung bình trong tháng 7 thấp hơn chi phí biến đổi, nên nhà máy chỉ vận hành khi được A0 huy động do thiếu nguồn điện cục bộ khu vực.
Còn nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chào giá để vận hành theo Qc được giao và phát thêm sản lượng khi giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Do giá thị trường nhiều thời điểm thấp hơn chi phí biến đổi dẫn tới nhà máy phát sản lượng thấp hơn Qc được giao.
Bên cạnh đó, nhà máy điện Vũng Áng 1 chào giá để vận hành theo sát Qc được giao và phát thêm sản lượng khi giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Doanh thu tháng vượt kế hoạch do Vũng Áng 1 phát điện vượt kế hoạch sản lượng được giao, đồng thời do giá than tăng cao so với kế hoạch làm tăng giá hợp đồng và giá thị trường cao hơn so với giá dự kiến kế hoạch.
POW đặt kế hoạch tháng 8 khả quan với tổng sản lượng điện 966 kWh, doanh thu mục tiêu hơn 1.610 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN