Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn bị phạt 92,5 triệu đồng

UBCK Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn.
Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 246/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (Số nhà A3, đường số 5, khu dân cư 10ha, khu phố 3, Phường An Phù, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).
Theo đó, công ty này bị phạt 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Công ty này không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.  Cụ thể Công ty đầu tư và phát triển Sài Gòn không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023.
Công ty gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2022, BCTC năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021). 
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN