CII tiếp tục đi lùi trong quý 2, dòng tiền kinh doanh âm trên 800 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.032 tỷ đồng, tăng 80% tuy vậy lợi nhuận sau thuế lại giảm đến 72% về còn 105 tỷ đồng.
 
CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 63% so cùng kỳ, theo đó lợi nhuận gộp tăng 46% lên 382 tỷ đồng. 
Các chi phí đều gia tăng cho cùng kỳ bên cạnh đó CII còn ghi nhận lỗ đến 12 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết cho nên lợi nhuận sau thuế giảm 46% về còn 57 tỷ đồng. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.032 tỷ đồng, tăng 80% tuy vậy lợi nhuận sau thuế lại giảm đến 72% về còn 105 tỷ đồng.
CII tiep tuc di lui trong quy 2, dong tien kinh doanh am tren 800 ty dong
 CII báo lãi đi lùi trong quý 2/2021.
Tính tới 30/6, tổng tài sản của CII tăng 2,4% so với đầu năm lên 30.271 tỷ đồng. Đáng chú ý tồn kho tăng 15% so với đầu năm lên 5.400 tỷ đồng.
Xét về nợ vay, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 5,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 923 tỷ đồng lên 17.501 tỷ đồng.
Dòng tiền kinh doanh của CII tiếp tục âm trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 802 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 904 tỷ đồng. CII đã gia tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính trong kỳ.
Trước đó, trong năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính cũng âm kỷ lục 1.394 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng thực hiện huy động dòng tiền vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN