Chủ sở hữu casino Royal Hạ Long dự kiến lỗ 36 tỷ đồng trong năm 2022

RIC dự kiến lỗ năm 2022 ở mức 1,58 triệu USD, tương đương 36 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 4,48 triệu USD năm trước.
CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC) - chủ sở hữu khách sạn casino Royal Hạ Long vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hơn 6,32 triệu USD (145 tỷ đồng), tăng 93% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, RIC dự kiến lỗ năm 2022 ở mức 1,58 triệu USD, tương đương 36 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 4,48 triệu USD năm trước.
Trước đó, RIC đã lỗ liền 3 năm 2019-2021, theo đó lỗ lũy kế đến cuối năm 2021 đã lên đến 412 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 700 tỷ đồng.
Chu so huu casino Royal Ha Long du kien lo 36 ty dong trong nam 2022
 
Theo quy định, cổ phiếu của một công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra các trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tiếp hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc âm vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất tại thời điểm xem xét.
Trước đó vào cuối tháng 1/2022, HoSE đã cảnh báo về việc cổ phiếu RIC có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên báo cáo tài chính kiểm toán là số âm.
Với khoản lỗ gần 103 tỷ đồng trên BCTC kiểm toán năm 2021, việc bị hủy niêm yết bắt buộc gần như không thể tránh khỏi đối với RIC. Cổ phiếu này cũng đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát từ ngày 31/3/2020.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN