Cấp nước Thủ Đức bị truy thu và phạt 1,4 tỷ đồng tiền thuế

Cục thuế TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính về thuế đối với CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.
Theo văn bản của Cục thuế TP.HCM, TDW đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế GTGT, hạch toán chi phí khi tính thuế TNDN; khai sai dẫn đến thiếu phí bảo vệ môi trường phải nộp.
Vì những lý do trên, Cục thuế TP.HCM quyết định xử phạt TDW gần 193 triệu đồng; trong đó, hơn 178 triệu đồng phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế và phí bảo vệ môi trường phải nộp (tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu) và hơn 14 triệu đồng phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Cap nuoc Thu Duc bi truy thu va phat 1,4 ty dong tien thue
 
TDW cũng phải nộp tiền truy thu thuế gần 995 triệu đồng vào ngân sách; trong đó, gần 131 triệu đồng thuế GTGT; gần 837 triệu đồng thuế TNDN cùng hơn 27 triệu đồng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Ngoài ra, TDW cũng phải trả tiền chậm nộp thuế hơn 221 triệu đồng, bao gồm 35 triệu đồng chậm nộp thuế GTGT; gần 176 triệu đồng chậm nộp thuế TNDN và hơn 10 triệu đồng chậm nộp phí bảo vệ môi trường.
Giảm khấu trừ hơn 7 triệu đồng, số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang năm 2022 gần 436 triệu đồng.
Tổng cộng, số tiền phạt và truy thu thuế TDW phải nộp hơn 1,4 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, TDW ghi nhận doanh thu thuần đạt 576,5 tỷ đồng, vượt cùng kỳ 6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,9 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, TDW đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 1,18 ngàn tỷ đồng và 33,76 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty đã thực hiện được hơn 50% chỉ tiêu ở cả 2 hạng mục.
Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 06/2022 ghi nhận hơn 491 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm, do biến động tài sản ngắn hạn. Cụ thể, hạng mục tiền và các khoản tương đương tiền gấp 3,2 lần, từ 68 tỷ đồng lên 217 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn ghi nhận tăng thêm hơn 100 tỷ đồng.
Hàng tồn kho tăng từ 12,5 tỷ đồng lên 27,4 tỷ đồng, chủ yếu do tăng ở hạng mục nguyên vật liệu. Giá trị khoản phải thu ngắn hạn tăng 9%, từ 20,4 tỷ đồng lên 22,26 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, nợ phải trả tăng mạnh thêm 57%, từ 199 tỷ đồng lên 317 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn ghi nhận các khoản phải trả cho Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV (40 tỷ đồng tăng lên 71,3 tỷ đồng), Công ty TNHH PTP (19 tỷ đồng), Công ty TNHH Hải Hoàng Dương (3,87 tỷ đồng), CTCP Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt (2,12 tỷ đồng), và gần 10 tỷ đồng phải trả cho các đối tượng khác. Nợ dài hạn giảm 14,9%, còn 36,8 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN