Cảng Cam Ranh ghi nhận 24 tỷ đồng lợi nhuận cả năm 2020

Cảng Cam Ranh không hoàn thành kế hoạch khi chỉ thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và 93% chỉ tiêu lợi nhuận.
Theo BCTC quý 4/2020, CTCP Cảng Cam Ranh (CCR) ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ hơn 31 tỷ đồng, giảm 31% so cùng kỳ. Lãi gộp ở mức 14 tỷ đồng, giảm 27%.
Các loại chi phí trong kỳ đều được tiết giảm nên lãi ròng trong quý 4 tăng nhẹ so với cùng kỳ ở mức gần 6 tỷ đồng. Công ty cho biết, do ảnh hưởng khó khăn từ tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, sản lượng hàng khai thác qua cảng trong quý 4 giảm gần mạnh dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng giảm.
Cang Cam Ranh ghi nhan 24 ty dong loi nhuan ca nam 2020
Nguồn: Cảng Cam Ranh. 
Kết thúc năm 2020, CCR ghi nhận doanh thu thuần gần 139 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2019. Ngược lại, lãi ròng tăng 8% đạt gần 24 tỷ đồng, nhờ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 43%.
So với kế hoạch đề ra, Cảng Cam Ranh không hoàn thành kế hoạch khi chỉ thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và 93% chỉ tiêu lợi nhuận.
Về nguồn vốn, tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của CCR giảm 10% so với đầu năm, còn hơn 323 tỷ đồng, do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 56%. Nợ phải trả hơn 42 tỷ đồng, giảm 50% so với đầu năm, chủ yếu do dư nợ vay dài hạn giảm 74%, còn 12 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN