ASM lên kế hoạch lãi gấp 2,3 lần, tăng vốn lên hơn 5.000 tỷ đồng

Năm 2021, HĐQT ASM đề suất chia cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương đương với thanh toán 504,7 tỷ đồng, thời điểm thực hiện trong quý 2 và 3.
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT Tập đoàn Sao Mai (ASM) đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 14.700 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện năm trước, lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng, gấp 2,3 lần. Tỷ lệ cổ tức 20-30%.
Năm 2021, HĐQT đề suất chia cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương đương với thanh toán 504,7 tỷ đồng, thời điểm thực hiện trong quý 2 và 3.
ASM len ke hoach lai gap 2,3 lan, tang von len hon 5.000 ty dong
 
Ngoài ra, ASM sẽ trình phương án phát hành 168,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 50%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 3.365 tỷ đồng lên 5.047 tỷ đồng.
Với giá 12.000 đồng/cp, tập đoàn kỳ vọng huy động được 2.018,4 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty khác. Cụ thể, doanh nghiệp góp 253 tỷ đồng vào Công ty Phát triển du lịch An Giang, 80 tỷ vào Công ty Du lịch An Giang, 69 tỷ vào Công ty Du lịch Đồng Tháp và 1.616 tỷ bổ sung vốn lưu động. 
Cuối cùng Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT đã đề cử ông Nguyễn Văn Phụng vào HĐQT.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN